Search ico smartphoneCross ico smartphone
443x590

Kriminalprevention i dag och i morgon

- Diverse

(0)

Lire maintenant

Pour profiter pleinement de l’expérience Youboox, téléchargez l’application

Téléchargez l'appli Youboox sur l'App storeTéléchargez l'appli Youboox sur Google Play
Förebyggande insatser mot och bekämpning av kriminalitet är två mycket viktiga uppgifter i ett välutvecklat samhälle och som måste prioriteras högt i kriminalpolitiken. När vi i det danska samhället bekämpar kriminalitet, följer vi dels de internationella principer om mänskliga rättigheter, som tillförsäkrar den misstänkte och dömde ett rimligt och rättvist rättsskydd, dels är våra lagar så inrättade, att de verkar motiverande och avskräckande på personer, som annars skulle vara disponerade att kunna begå brott. Denna artikel skall inte beskriva de många initiativ som tas för att bekämpa kriminaliteten när den väl har inträffat -- exempelvis genom att förändra reaktionsmönstret eller föreslå initiativ inom straff och kriminalvårdslagstiftningen. Artikeln försöker däremot beskriva de olika brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas redan innan kriminaliteten är ett faktum.

Editeur

Saga Egmont Swedish

Langue

Suédois

Pages

18

Taille

374 KB

Date de parution

26/11/2018

EAN

9788726017670

Catégories

Romans & fictions, Bussiness & Start-up, Biographies & Mémoires, Economie & Gestion

pixel