Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Päivi dyker ner

(0)

Hans-Eric Hellberg

I Päivi dyker ner får du reda på hur det gick till när Päivi och Mats träffades för första gången och hur de bildade den hemliga klubben Dunder & Brak. Ganska snart får de ett fall att sätta änderna i. Mats pappa krockar med garaget utan att öppna dörrarna först. Vad är det som händer?

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 66

Publié 12 juillet 2019

Taille 370 kB