Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Bron vid Ajmunds

(0)

Hans Björkegren

En dimmig aprildag 1808. Ett skepp med svensk flagg närmar sig den gotländska kusten. Ombord är en rysk invasionshär. Amiralen Nikolaj Andrevitj Bodisko finner Gotland helt oförsvarad när han kommer i land med sina styrkor. Öns militärbefälhavare inser snart att kapitulation är den enda utvägen. Det här är inledningen till den 22 dagar långa ryska ... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 205

Publié 12 juillet 2019

Taille 716 kB