Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Narkotikan från Sandhamn

- Diverse

Saga Egmont Swedish

Den 15 oktober 1975 klockan 12.00 grips den s k Sandhamnsligan, eller rättare sagt delar av den, vid ett ödesmättat tillslag ute vid Stavsnäs brygga i närheten av Sandhamn. Nyheten om arresteringarna slås upp mycket stort av massmedia och man kan nu efteråt ställa sig frågan vad som gjorde affären så oerhört intressant ur deras synpunkt. Svaret på frågan skulle kanske kunna sökas i det förhållandet, att brottsligheten kunde sättas i samband med Kungl. Svenska Segel Sällskapets (KSSS) restaurang på Sandhamn, som på det här viset drabbades av en kanske oförtjänt publicitet. Emellertid var reaktionerna med all sannolikhet ett utslag av tillfredsställelse över att polisen, efter många års bekämpande av narkotikabrottsligheten, lyckades gripa några av de stora profitörerna i branschen.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web