Från anmälan till dom

Read this title online or download the app to fully enjoy the Youboox experience

Från anmälan till dom

(0)

- Diverse

I denna artikel beskrivs ärendegången av ett brottsfall och proceduren vid finska domstolar i brottsmål. Särskild vikt har lagts vid tolkningen av begreppet "otillräknelig" och hur utlåtandet av en sinnesundersökning kan påverka processen och dess utgång. Ett verkligt brottsfall används som exempel på hur rätt kan skipas i finsk domstol. Den 12 s... More

Publisher Saga Egmont Swedish

Language Swedish

Pages 16

Published June 10, 2019

Size 357 kB