Polisen på Grönland

Read this title online or download the app to fully enjoy the Youboox experience

Polisen på Grönland

(0)

- Diverse

Grönlands karga natur har gjort att dess invånare sökt sig till byar nära öns kuster. Sedan kolonisationen av Danmark har en tydlig linje dragits mellan urinvånarna och de nya danska invånarna. Ofta har det funnits spänningar mellan dessa grupper som inte sällan spillt över i våld. Lagarna på 1700- och 1800-talet var löst formulerade, och straffen ... More

Publisher Saga Egmont Swedish

Language Swedish

Pages 29

Published

Size 371 kB