Svensk polis i offentlighetens ljus

Read this title online or download the app to fully enjoy the Youboox experience

Svensk polis i offentlighetens ljus

(0)

- Diverse

Offentligheten är rättsväsendet livsluft. Så uttryckte en av våra mest namnkunniga domare, ordförande i Högsta domstolen, sin åsikt om behovet av insyn i de rättsvårdande organens verksamhet i vårt samhälle. Utan en sådan insyn kan rättsskipningen i en demokrati inte fungera på rätt sätt. Framför allt gäller detta polisväsendet, rättssamhällets ytt... More

Publisher Saga Egmont Swedish

Language Swedish

Pages 23

Published 10 juin 2019

Size 296 kB