Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Ellen Key och Urban von Feilitzen

(0)

Mirjam Tapper

Ellen Key var en fritänkande svensk författare under arton- och nittonhundratalen. I mer än ett decennium hade hon ett romantiskt förhållande med den gifte löjtnanten och kritikern Urban von Feilitzen. Ett fåtal av deras brev finns nu kvar på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Resten brändes av Ellen för att undvika att förhållandet upptäcktes. Med... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 98

Publié 14 juin 2019

Taille 360 kB