Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Ulrika

(0)

Mirjam Tapper

Ulrika har inte mycket att luta sig tillbaka på. Hennes mamma dog tidigt och hennes pappa är alkoholist. Men hennes tro på Gud är orubblig och går före allt annat. En dag kallar Gud på henne och hon får ett tydligt uppdrag att bli missionär. Nu måste hon välja om hon ska lyda Guds röst eller stanna kvar hos den hon älskar. "Ulrika" är en bok om e... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 53

Publié 14 juin 2019

Taille 297 kB