Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Skydda din egendom

(0)

- Diverse

Under de senaste åren har polisen i Finland börjat lägga större vikt vid brottsförebyggande verksamhet. Det är till fördel för alla, att investera tid, ekonomiska medel, och resurser i att se till att brott inte sker, än att försöka lösa dem och reparera skador i efterhand. Här beskrivs vilka steg som den finska polisen har tagit, och vilka effekt... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 18

Publié 8 juillet 2019

Taille 283 kB