Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Kölsvin

(0)

Walter Nilsson

Det här är en skildring av svensk sjöfart och av hur svenskflaggade fartyg flyr till billigare och mer kravlösa vatten. Walter Nilsson skriver om tankbåten Lena Borén som på sin resa genom olika flagg kommer att heta Liberty bell, sedan Kreta och till sist Tarek. Här skildras spelet kring oljelaster och hur de billiga flaggen överlistar systemen på... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 166

Publié 8 juillet 2019

Taille 451 kB