Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Äkta paret ut

(0)

Margareta Suber

Johannes och Helena. Doktorn och doktorinnan. Det var inte självklart att det skulle bli just de två, men så blev det till slut. Båda har de gjort uppoffringar för att få vara tillsammans - kanske hon mer än han. Under resans gång upptäcker de nya sidor hos varandra. Sidor som har makt att både förena och slita isär. "Äkta paret ut" är en eftertä... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 111

Publié 24 juin 2019

Taille 357 kB