Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Trine-affären

(0)

- Diverse

Han föreföll tämligen försagd, den 24-årige äkta man, som anmälde sig på kriminalavdelningen den 3 februari 1976. Hans ärende var att han ville anmäla sin hustru saknad. Hon hade försvunnit från bostaden under natten, medan han själv låg och sov. Detta var upptakten till ett fall som nästan omedelbart blev förstasidesstoff i tidningarna under rub... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 20

Publié 22 juillet 2019

Taille 281 kB