Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Hur jag slutade som adjunkt och gick in vid Scotland Yards flygande polis

(0)

Erik Bengtson

Något är i görningen i Karlstad. Omärkbara företeelser i det fördolda. Men så av en slump får Scotland Yard i London nys om det. En kommunismkomplott planeras i Sverige, och den kan komma att förändra landet för alltid. Wiggles och hans kollegor vid Scotland Yard sänds till Sverige på ett topphemligt uppdrag att stoppa kuppen. Om det inte redan är... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 79

Publié 8 juillet 2019

Taille 299 kB