Lappmarksbarnen och gubben Länta

Read this title online or download the app to fully enjoy the Youboox experience

Lappmarksbarnen och gubben Länta

(0)

Elisabet Kågerman

Prästbarnen Olle, Maria och Anna Enberg har ett hemligt gömställe i en liten vindskrubb. Där håller de möten när det finns problem som behöver lösas. Oftast är det Olle som kommer med de bästa lösningarna. De klurigaste frågorna de ställs mot är hur de ska hjälpa förhindra att väninnan Carolines pappa att bli avsatt som präst, och hur man ska bryta... More

Publisher Saga Egmont Swedish

Language Swedish

Pages 59

Published May 6, 2019

Size 391 kB