Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Missförstådd uppfinnare

- Diverse

Saga Egmont Swedish

Byggmästaren hade arbetat i tolv år på sin uppfinning och han var helt övertygad om att den skulle få stor betydelse i branschen. Han ansåg sig emellertid felbehandlad av myndigheterna. Dessa var inte lika entusiastiska och övertygade om uppfinningens värde som han själv. Han bestämde sig för att "ordna upp saken" och så tog han tio personer som gisslan under vapenhot.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web