Original

À découvrir sur Youboox

252x342

De anonyma breven

- Diverse

Saga Egmont Swedish

Då och då händer det, att personer utsätts för telefonterror och personförföljelse av olika slag. Mestadels är det fråga om rena hämndaktioner med svartsjuka i bakgrunden beroende på en bruten kärleksförbindelse, men det kan också vara psykisk sjukdom, som är orsaken. De vanligaste fallen är telefon- och brevterror. Båda är lika plågande och påfrestande för dem, som drabbas härav, och i många fall leder det till nervbesvär och kanske besök hos en psykiatriker. Det fall, som här ska relateras, ägde rum på Öland på sjuttitalet får tjäna som ett typexempel på sådana förföljelser.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web