Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Ofridens år för kvinnor

- Diverse

Saga Egmont Swedish

En våg av överfall och misshandel mot kvinnor drabbade Stockholm, främst City, under 1977 och fram till slutet av 1978. Händelserna anmäldes i många fall till kriminalrotlarna i vaktdistrikten och klassades från början såsom enskilda fall utan samordning. Man kunde ej heller skönja något direkt mönster i överfallen. Kvinnor i olika åldrar blev utsatta, brottsmiljön och tidpunkterna växlade, rån- eller sexualmotiv kunde närmast uteslutas. Vid ett par tillfällen fick överfallen dödande eller livshotande utgång för offren. Spaningarna i dessa fall blev intensiva och tidskrävande men gav inget resultat. Så inträffade en händelse som fick direkt avgörande betydelse på upplösningen och vi börjar vår berättelse där.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web