Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Det automatiska paradiset

(0)

Göran Hägg

Christer Björkström har ganska lätt för sig. Utan att egentligen anstränga sig glider han igenom studenten, universitetet, lumpen och lärarhögskolan för att så småningom hamna i ett dåligt äktenskap. Av en slump hamnar han som lärare på en arbetsmarknadsutbildning och märker snart att undervisningen och elevansvaret äts upp av systemet. När männis... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 196

Publié 25 février 2019

Taille 519 kB