Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Identifiering av omkomna

- Diverse

Saga Egmont Swedish

I Norge liksom i många andra länder är det polisen som har ansvaret för att personer som omkommer i samband med t ex olyckor blir identifierade, d v s att så långt det är möjligt fastställa vem det är som dött. Samma gäller vid fynd av okända döda, även om det kan uteslutas att döden inträffat till följd av olyckshändelse eller brott.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web