Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Från stadsväktare till polis

- Diverse

Saga Egmont Swedish

Så länge människor levt i samhällen av olika art har man haft behov av att upprätthålla säkerhet, lugn och ordning. Polisens uppgifter är mycket äldre än polisen själv. Denna artikel är ett försök att skildra utvecklingen av det värn mot våld och övegrepp som det danska samhället byggt upp under 700 år fram till den enhetliga polis som vi idag är förtroliga med.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web