Från stadsväktare till polis

Read this title online or download the app to fully enjoy the Youboox experience

Från stadsväktare till polis

(0)

- Diverse

Så länge människor levt i samhällen av olika art har man haft behov av att upprätthålla säkerhet, lugn och ordning. Polisens uppgifter är mycket äldre än polisen själv. Denna artikel är ett försök att skildra utvecklingen av det värn mot våld och övegrepp som det danska samhället byggt upp under 700 år fram till den enhetliga polis som vi idag är f... More

Publisher Saga Egmont Swedish

Language Swedish

Pages 27

Published

Size 369 kB