Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Häxor och barnamörderskor

- Diverse

Saga Egmont Swedish

Genom åren har det varit mannen som har stått för en klar majoritet av all brottslighet. Man har mördat, misshandlat och stulit osv i mycket större utsträckning än kvinnor. Men det finns två brottsföreteelser i den svenska kriminalhistorien som verkligen kan betecknas som kvinnliga - det vill säga brott som nästan uteslutande begåtts av kvinnor. Med brott i det har sammanhanget menas brott enligt dåtidens lagstiftning. Dessa typiska kvinnobrott var trolldomsbrottet och barnamorden. Många kvinnor har avrättats, fått utstå risstraff och suttit i fängelse efter att ha blivit anklagade och dömda just för dessa brott.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web