Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Interner på rymmen

(0)

- Diverse

Det har under årens lopp gått många historier om svenska förbrytare och och fängelsekunder som rymt på olika sätt. För det mesta har det varit ganska fantasilösa utflykter som inte väckt någon uppmärksamhet. Rymningarna har emellertid tenderat att öka oroväckande. Under 1970 förekom inte mindre än 700 rymningar från anstalter inom kriminalvården (a... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 21

Publié 4 février 2019

Taille 286 kB