Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Internationell narkotikabrottslighet

- Diverse

Saga Egmont Swedish

Den 4 mars 1992 skickade Interpol Ankara ett telegram till Interpol Stockholm och hemställde att tre polismän skulle tas om emot och hjälpas tillrätta under ett besök i Stockholm. Polismännen skulle ankomma Arlanda den 12 mars klockan 13.35 och återvända den 17 mars. Det handlade alltså om fem dygn som polismännen skulle "tas omhand", vilket bland annat innebar heltidsjobb för en man.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web