Internationell narkotikabrottslighet

Read this title online or download the app to fully enjoy the Youboox experience

Internationell narkotikabrottslighet

(0)

- Diverse

Den 4 mars 1992 skickade Interpol Ankara ett telegram till Interpol Stockholm och hemställde att tre polismän skulle tas om emot och hjälpas tillrätta under ett besök i Stockholm. Polismännen skulle ankomma Arlanda den 12 mars klockan 13.35 och återvända den 17 mars. Det handlade alltså om fem dygn som polismännen skulle "tas omhand", vilket bland ... More

Publisher Saga Egmont Swedish

Language Swedish

Pages 18

Published January 14, 2019

Size 372 kB