Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Liftarnas död

- Diverse

Saga Egmont Swedish

Man har diskuterat faran med att lifta under många år. Trots att de händelser som berättas här lyckligtvis är sällsynta, visar artikeln ändå att detta sätt att gratis få skjuts i vissa fall kan vara mycket farligt och i extrema fall leda till liftarens död. Det är också troligen vanligt att många av de obehagliga historier som liftaren råkar ut för icke kommer till polisens kännedom eftersom de ofta håller tyst om sina bittra erfarenheter.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web