Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Gränsspionen

(0)

- Diverse

Under senare år har handlingarna i en del spionerimål frisläppts helt eller delvis, vilket gjort det möjligt att för en bredare publik redogöra för vad som kan ligga bakom ett spioneriåtal. Följande berättelse bygger i allt väsentligt på polisprotokollets innehåll. För att göra den mer underhållande har dock en del detaljer i protokollet utnyttjats... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 20

Publié 28 janvier 2019

Taille 282 kB