Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Tågrånet på Simrishamnsbanan

(0)

- Diverse

Att Sveriges såvitt veterligt enda tågrån förövades den 18 mars 1907 mellan Staffanstorps och Djurslövs stationer på den fredliga järnvägen Malmö-Simrishamn hade två anledningar. Den ena var näringsgeografisk och sammanhängde med det skånska järnvägsnätets utveckling. Den andra var politisk och gällde ungsocialismen.

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 17

Publié 10 décembre 2018

Taille 372 kB