Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Tågrånet på Simrishamnsbanan

- Diverse

Saga Egmont Swedish

Att Sveriges såvitt veterligt enda tågrån förövades den 18 mars 1907 mellan Staffanstorps och Djurslövs stationer på den fredliga järnvägen Malmö-Simrishamn hade två anledningar. Den ena var näringsgeografisk och sammanhängde med det skånska järnvägsnätets utveckling. Den andra var politisk och gällde ungsocialismen.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web