Våldsbrotten ur offrens synvinkel

Read this title online or download the app to fully enjoy the Youboox experience

Våldsbrotten ur offrens synvinkel

(0)

- Diverse

Det är bara under de senaste åren som man fäst särskild uppmärksamhet vid brottsoffren i den västerländska kriminologin. Så sent som 1970 gjordes den första intervjuundersökningen i Finland för att kartlägga vilka människa det är som faller offer för våld och år 1974 upprättades den första brottsskadestatistiken.

Publisher Saga Egmont Swedish

Language Swedish

Pages 22

Published

Size 375 kB