Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Tjernobyl

(0)

- Diverse

Få människor i Sverige står idag frågande inför namnet Tjernobyl. Så gott som alla vet att det är namnet på en stad i Sovjetrepubliken Ukraina vars kärnkraftverk en vårdag 1986 drabbades av en fruktansvärd katastrof som gav genljud över hela världen, skakade hela samhället i dess grundvalar och medförde svåra följdverkningar även för andra länder, ... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 31

Publié

Taille 374 kB