Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Så blir den siste utan

(0)

Gun Årestad

Erika är räddningen som Anne väntat på. Anne befinner sig i ett äktenskap som för länge sedan mist sin gnista och hon känner hur hon och hennes man Jakob, byns kyrkoherde, har allt svårare att kommunicera med varandra och hitta något gemensamt. De har barnen, men de börjar bli vuxna nu och Jakobs stränghet och hårdhet är riktad mot både barnen och ... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 145

Publié 5 novembre 2018

Taille 489 kB