Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Shakespeare

Per Meurling

Saga Egmont Swedish

Fyrahundra år efter Shakespeares död är hans verk fortfarande lika berömda. Frågan kvarstår, vem var mannen bakom verken? Under sin livstid beskrevs han som en trofast och professionell skådespelare och diktare, som höll fast vid samma elisabethanska teatergrupp och skapade intima relationer med dess medlemmar. Det finns oerhört lite fakta om dramatikern, och den här boken strävar efter att förstå och förklara hans liv.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web