Original

À découvrir sur Youboox

252x342

Två småpojkar mördade kamrat

- Diverse

Saga Egmont Swedish

1998 skedde dödsfallet. 2017 kom granskningen. Fallet Kevin har engagerat i över tjugo år och är ett av de mest kontroversiella fallen i modern svensk rättshistoria. När fyraårige Kevin hittades drunknad en sensommardag ledde utredningen fram till att två av hans vänner, fem och sju år gamla, var förövarna. Ledaren för utredningen hette Rolf Sandberg. Frågor om pojkarnas skuld har väckts, debatterats och kritiserats. En förnyad förundersökning slog 2018 fast att pojkarna, idag vuxna män, var oskyldiga. Men utredningsledaren har hållit fast vid sin teori. Här är Rolf Sandbergs egna berättelse, nedtecknad år 2000.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web