Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Kommunismen i Sverige

(0)

Per Meurling

Fil. dr Per Meurling, före detta representant för det kommunistiska partiet, väckte stor uppståndelse då han kom ut med en bok fullt med eldfängt stoft om tidigare nämnt parti. Privata och offentliga liv tillhörande partimedlemmar skildras på ett satirliknande vis. Meruling är djupt kritisk mot hur de utnyttjar arbetarnas och de vilseledda intellek... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 140

Publié

Taille 393 kB