Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Lee Lan, Hing och Draken

(0)

Ralph Herrmanns

De två syskonen Lee Lan och Hing har räknat ut att de bor 27 timmar från varandra, med flygplan. En i Stockholm och den andra i Hong Kong. När de träffas på sampanen bestämmer de sig. De ska samla ihop pengar så att Lee Lans största dröm kan gå i uppfyllelse: att börja skolan!

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 13

Publié 31 octobre 2019

Taille 181 kB