Original

À découvrir sur Youboox

252x342

En svår tid för dansk polis

- Diverse

Saga Egmont Swedish

I den här artikeln lägger författaren vikt vid att belysa en rad viktiga händelser som berörde polisen och det danska samhället under ockupationsperioden 1943-1945. Även tiden som följde omedelbart efter det tyska sammanbrottet bjöd på svåra polisiära problem.

Pour lire cet ebook, connectez-vous sur Youboox
Lire sur le web