Premium

Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Jättens rötter

Premium

(0)

Monica Braw

För drygt två sekel sedan var Japan en sömnig samurajstat. Dit kom Aimé Humbert 1863 och upptäckte allt vad landet hade att erbjuda. Han rapporterade flitigt och skrev bland annat ett en bok om sina upptäckter. Hans verk porträtterar ett Japan som omvärlden tidigare inte känt till, ett Japan som väckte stort intresse i dåtidens Europa. Jätten repr... Plus

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 207

Publié 25 septembre 2019

Taille 579 kB