Premium

Lisez ce titre en ligne ou téléchargez l'application pour profiter pleinement de l’expérience Youboox :

Jonas, Oscar och Peter Ö

Premium

(0)

Tomas Lagermand Lundme

Jonas har en osynlig vän. Han heter Oscar och kan byta skepnad från mygga till häst till elefant. Det vet Jonas, fastän han inte kan se Oscar. Tillsammans leker de hela dagarna, men ibland är det svårt att leka med någon som inte syns. Det blir inte riktigt lika roligt ... Tänk ifall Jonas skulle hitta en synlig vän att leka med.

Éditeur Saga Egmont Swedish

Langue Suédois

Pages 7

Publié

Taille 221 kB