Hatima ya Vibwengo 1: Wanajeshi Shupavu

Premium

Read this title online or download the app to fully enjoy the Youboox experience

Hatima ya Vibwengo 1: Wanajeshi Shupavu

Premium

(0)

Peter Gotthardt

Adui mwenye nguvu aliwasili kwenye nchi ya Vibwengo. Alitaka kumfanya mtumwa kila mtu anayeishi pale. Ikiwa Vibwengo wataokoka, watahitaji vyote ujasiri na matumaini. Vibwengo walilikimbia jeshi la adui, na walilazimishwa kujificha msituni. Deizi akawa rafiki wa Kibwengo mdogo anayeitwa Humulus. Kwa pamoja, wakafanya ugunduzi ambao uliwawezesha... More

Publisher Saga Egmont International

Language Swahili

Pages 19

Published August 27, 2019

Size 108 kB